• دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

کاربر عزیز،
با ارسال متن یا تصویر به ما از طریق تلگرام یا سایت ان را با نام خودتان میگذاریم

دوست داشتن ...

دوست داشتن به حرف نیست … !!

به وقتیه که برات میذاره ،

به ارزشیه که برات قائل میشه ،

به دلگرمیه که بهت میده ،

اما وقتی طرفت همش نیست !!

وقتی تو توی لحظه لحظه زندگیت تنهایی ...

این دوست داشتن نیست !!

“ دوست داشتن ” این نیست که جاخالی هاشون رو باتو پر کنند !

اینه که بخاطر تو …” جاخالی کنند ”. !!!