به یاد تو چهـــ اســـترســـ قــشنــگے بــــود اســترســــ اولیــنـ ـ ـ قــرارمـ ـ ـ بــا تو http://beyadetoo.mihanblog.com 2018-09-22T20:22:47+01:00 text/html 2018-09-22T15:49:19+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin به یاد تو http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1519 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b><font color="#FF0000">دیکتاتور فقط دلم که حرف اول اخرش دوست داشتن تو رو به کرسی میشونه</font></b></font><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8337910484/a1.jpg" alt="" width="645" vspace="0" hspace="NaN" height="770" border="NaN" align="bottom"></div> text/html 2018-09-22T08:58:29+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin رفتنت http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1518 <div align="center"><font size="6"><b>رفتنش امتحان الهی نبود</b></font></div><div align="center"><font size="6"><br></font></div><div align="center"><font size="6"><br></font></div><div align="center"><font size="6"><b>انتقام الهی بود ! </b></font></div> text/html 2018-09-21T06:56:28+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin تو http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1517 <div align="center"><b><font size="5">لعنت به هر کی غیر من بابِ دلِ <font color="#FF0000">تُ </font>بود </font></b></div> text/html 2018-09-20T13:50:48+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin دلتنگی http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1516 <b><font size="5"><span class="st"><em>اینکه دلتنگ میشی و هیچ غلطی نمیتونی</em> بکنی شیرین ترین تلخی رابطه ست !</span> </font></b> text/html 2018-09-19T18:27:33+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin قلبت http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1515 <div><font size="5"><b>من از خدا فقط یه جایگاه میخواستم&nbsp;</b></font></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><font size="5"><b>اونم<font color="#ff0000"> قلبِ تُ</font> بود ...</b></font></div> text/html 2018-09-19T15:13:47+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin چشماش http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1513 <div><b><font size="5">چشمهایش شعر میسرودند</font></b></div><div><b><font size="5"><br></font></b></div><div><div><font size="5"><b>و من بی سواد تر از آن بودم</b></font></div><div><font size="5"><b>&nbsp;</b></font></div><div><font size="5"><b>که شاعر شوم ... !</b></font></div></div> text/html 2018-09-18T14:50:38+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin تو ... http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1512 <div><font size="4"><b>در یِک جهان پر از میلیاردها نفر ؛</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>تو تنها کسی هستی که بهش نیاز دارم :)</b></font></div> text/html 2018-09-17T15:10:32+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin تو ... http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1511 <div><font size="4"><b>سخته همه انگیزت یه نفر باشه و اونم یهو بزاره بره ...</b></font></div> text/html 2018-09-16T16:45:53+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin ارام ... http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1510 <div><font size="4"><b>خیال می‌کنی از پا درمی‌آیم ؟</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>چه باک !</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>ببین</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>آرامم</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>آرام‌تر از نبض یک مُرده .</b></font></div> text/html 2018-09-15T09:55:42+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin غریبه http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1509 <div><font size="4"><b>یه جوری غریبه نشو که نتونم باور کنم یه زمانی آشنا ترین بودی !</b></font></div> text/html 2018-09-14T05:34:52+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin بی کس و تنهای غمگین http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1508 <div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8337207426/b.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4"><br></font></div><div align="center"><font size="4"><b>شاید روز تولد برای بعضی ها شاد ترین و بهترین روز هر سال عمرشان باشد <br></b></font></div><div align="center"><font size="4"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="4"><b>اما مسلما خیلی ها در روز تولدشان خیلی غمگین هستند ، <br></b></font></div><div align="center"><font size="4"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="4"><b>تولد غمگین شاید دلیلش تنهایی باشد و خاطرات و دلتنگی برای کسی که دیگر در زندگی ما نیست ، <br></b></font></div><div align="center"><font size="4"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="4"><b>شاید یاد آوری روز های شیرینی باشد که رفته است و شاید ...<br></b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2018-09-13T15:19:54+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin خاطرات http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1507 <div><font size="4"><b>خاطرات درمان ندارن</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>منم بیمار ترین آدم دنیا :)</b></font></div> text/html 2018-09-13T09:58:50+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin دیوونه http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1506 <div><font size="5" color="#ff0000"><b>هی با خودم میگم نکنه همینجوری دیوونت بمونم ...</b></font></div> text/html 2018-09-12T16:11:30+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin دوستت دارم http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1505 <div><font size="5"><b>‏حس جالبیه وقتی یك آدم مغرور</b></font></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><font size="5"><b>بهت میگه دوستت دارم</b></font></div> text/html 2018-09-11T15:40:48+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin دلتنگی http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1504 <div><font size="4"><b>خیلی درده</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>دلت براش مثل سگ تًنگ شده باشه</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>ولی نتوتی هیچ غلطی بکنی :(</b></font></div>