• دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

کاربر عزیز،
با ارسال متن یا تصویر به ما از طریق تلگرام یا سایت ان را با نام خودتان میگذاریم

کم باش

کم باش.!! 
اصلا هم نگرانِ
کم شدنت نباش..
آنکس که اگر
کم باشی گمت کند،
همانیست که اگر زیاد باشی
حیفت می کند..
سعی نکن متفاوت باشی
فقط خوب باش.! 
این روزها خوب بودن
به اندازہ کافی متفاوت است..!!

اشتباه

بزرگترین اشتباه زندگیم اونجا بود که فکر کردم 

اگه کاری با بقیه نداشته باشم ،

بقیه هم کاری با من ندارن...

دوست دارم

اگه تموم کورهای جهان بینا بشن ،
دو نفر اند که همیشه کور می مونند .

یکی تو که نمی بینی چقدر دوستت دارم.
یکی هم من که هیچ کسی رو جزء تو نمیبینم...

اینجا

اینجا زمین است ...!


جایی که وقتی زانوهایت را از شدت تنهایی بغل گرفته ای ...


به جای همدردی !! ..

برایت پول خرد می اندازند ..!!