تبلیغات
به یاد تو - مطالب sina isazadeh
  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

قلب منی که هیچ وقت نخواستیشو به یاد بیار

خااااااص

آهاے همیشگے ترینم!
تمام فعل هاے ماضے ام را ببر..
چہ در گذر باشے
چہ نباشے
براے من استمــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارے
خواهے بود.
من هر لحظه تو را صرف مے کنم

هر وقت

هـر وقت ڪسے
مخاطب قرارم مے دهد
و مے گویـد :
" تو بہترینے ..
فوق العاده اے ..
خوش بہ حال اطرافیانت " ..

صدایے آشنا در مـלּ زمزمہ مے ڪند :
"جدے نگیـر ...
تـو همانے هستے ڪہ یڪے ..
روزے ..
جایے ...
تـو را نخواست ..
براے هیچ وقت ....

رویای بودن تو...

رویاهایم با تو کم نیست..


تویی که بامنی در سرزمین همیشه سبز خیالم هرروز، هرشب، هر لحظه..


و من، چون پروانه ای از شهد شیرین لبانت سیراب می شوم


و چون عاشقی از خود بیخود شده به دورت می گردم..


از چشمه زلال احساست جرعه جرعه مینوشم..


و چون پیچک به دورت می پیچم


من با رویای بودن تو روزگار می گذرانم عشق من.......

ﺣﻘﯿﻘﺖ

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺍﯾﻨـــﻪ ﮐــــﻪ :

ﻫــــﺮﭼﯽ ﻣﻬـــﺮﺑﻮﻧﺘﺮ ﺑﺎﺷﯽ؛

ﺑﯿﺸﺘـــﺮ ﺑﻬﺖ ﻇﻠﻢ ﻣﯿﮑـــﻨﻦ ...

ﻫــــﺮﭼﯽ ﺻـــﺎﺩﻕ ﺗـــﺮ ﺑﺎﺷﯽ؛

ﺑﯿﺸﺘـــﺮ ﺑﻬﺖ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯿﮕــــﻦ ...

ﻫـــﺮﭼﯽ ﺧـــﻮﺩﺗﻮ ﺧﺎﮐﯽ ﺗـــﺮ ﻧﺸﻮﻥ ﺑـــﺪﯼ؛

ﻭﺍﺳﺖ ﮐﻤﺘـــﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﻗﺎﺋﻠﻨـــﺪ ...

ﻫـــﺮﭼﯽ ﻗﻠﺒﺘـــﻮ ﺁﺳﻮﻧﺘـــﺮ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺑـــﺬﺍﺭﯼ؛

ﺭﺍﺣﺖ ﺗـــﺮ ﻟـــﻬﺶ ﻣﯿﮑـــﻨﻦ ...

ﻭ ﺍﮔــــﺮ ﺑﺪﻭﻧﻨﺪ ﮐـــﻪ ﻣﻨﺘﻈـــﺮﯼ ﻭ ﺑﻬﺸـــﻮﻥ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺩﺍﺭﯼ ،

ﺍﻧـــﺪﺍﺯﻩ ﯾﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﺯﺕ ﻓﺎﺻﻠـــﻪ ﻣﯽ ﮔــــﯿﺮﻧﺪ !.

بی تـو

بی تـــــــــــــــــــو هیچ نمیخواهم....


نه آسمان!


نه زمین!


نه باران!


نه خیس شدن!


نه تازگی!


نه طراوت....


گرمای دستانت را به من بده،همه چیز را از من بگیر...!!!

تنها شده ام...

دیرگاهیست كه تنها شده ام..قصه ی غربت صحرا شده ام..

وسعت درد فقط سهم من است..

باز هم قسمت غم ها شده ام..

دگر آیینه زمن بی خبر است

كه اسیر شب یلدا شده ام

من كه بی تاب شقایق بودم..همدم سردی یخ ها شده ام..

كاش چشمان مرا خاك كنید ..

تانبینم كه چه تنها شده ام...

كسی را دوست ندارم..

تنهایم...

 اما دلتنگ آغوشی نیستم..  

خسته ام...

ولی به تكیه گاه نمی اندیشم..   

چشمانم تر هستند وقرمز

ولی رازی ندارم...

چون مدت هاست دیگر كسی را دوست ندارم..!    

شیشه ی شكستنی...

وقتی گفتم دوستت دارم..

همیشه خواسته ام نفرینت كنم..ولی نتوانسته ام..

لعنتی..

تو با من چه كردی ؟؟

كه وقتی میخواهم دهان برای نفرین باز كنم..انگار بی سوادترین آدم دنیا منم..!

هوای تو

هوای تو
پنچره را باز کن بانـــــ♥️ــــو
هوا پر از من و توست
من و تو که بدون هیچ ترسی راه میریم
حالا بگذار همه ما را ببینند
من این هوا را تنها با تو دوســ♥️ـــت دارم
بی تو
هیچ چیز این دنیا را جدی نمیگیرم...!!!

...

چــه قانــون ناعــادلانــه ای !

بــرای شــروع یــک رابطــه

هــر دو طــرف بایــد بخواهنــد …

امــا … 

بــرای تمــام شدنــش

همیــن کــه یــک نفــر بخواهــد کافیســت . . . 

حالِ مـن

صداﮮ موزیــکـ همیشگـﮯ...

قـورتــ دادنِ بغـض ...

هــجوم آوردنِ خاطراتـــ ...

حلقـﮧﮮ شفافـﮧ جمع شـده دور چـشـمـا ...

زمزمــﮧﮮ آهنـگـ ...

سرزنش کـردن خـودم ...

خـونـدن 1 smsخــــاص ...

و خـیـس شـدن بـﮯ اختیار گـــونـﮧ هـا...

و مـرگـ تدریجـــﮯ ...

ایـن نـﮧ متنــﮧ نـﮧ ﮐپـــﮯ!

احوالــمـﮧ...ایــن حالِ مـن

به دادم برس

کارَم به کُجا رسیده

جلوی چشم مَن میگویند

تو به دیگری می آیی

و من پُشت لبخَند بی تفاوتَم

بُغض میکنم

چرا ساکِت نمی شوید

پُلیسِ زحمت کشی که هیچ وَقت به موقع نمیرسی!

بیخیال دُزدی شو که از دیوار بالا میرود

حتما گرسنه است.

لَعنتی!

 اینجا کسی هَست که جلویِ چشمَش

معشوقه اش را می رُبایند

به دادم برس

دلگیــــــر

دلگیــــــر میشومــــــــــ وقتــی :

فکــــــر میــــکنم کهـــ عاشقانـــــــه هــایی که برایتـــــــ می نویسَـــــم

مثلِـــــ چای هایــــی هستَنــــد که خـــورده نمیشـــــوند !!!!

یَخـــ. میکننــــــد و بایـــد دور ریختـــــــ ...!!

غرور

ای غـــرور لــعنتی !

دستـــت را از روی دهــان این بـیـچاره بـردار !

بـگذار فـریــاد کــند و بـگویـد: دوسـتت دارم ..

زمــانی از شـنیـدن ایـن جـمله..

از خجـالت گـونه هـایش سـرخ میشد ..

حـال چـرا اینقـدر بـی احسـاس شـده ؟

کـه عـربده هـایم را بـه خودش نـمیـگــیـرد ؟!!!

بهانه

بهانه هم اگر می گیری ...


بهانه ی مرا بگیر !


من تمام خواستن را وجب کرده ام


هیچکسهیچکس به اندازه من


عاشق تو و بهانه هایت نیست