• دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

کاربر عزیز،
با ارسال متن یا تصویر به ما از طریق تلگرام یا سایت ان را با نام خودتان میگذاریم

حرف ها

دیدید خالکوبی چطور سخت پاک میشه ؟

بعضی از حرفا هم مث خالکوبی میمونه

نوشتنشون دردناکه ،

و پاک کردنشون دردناک‌تر

شب ها

مدتهاست که دیگر شب نیست !!

همان ادامه روز است ... 

کمی تاریکتر ، ساکت تر و بی نهایت غمگین تر ...

نگاهت

چه دریاچه‌ای بود

نگاهت 

و من نمی‌دانستم تا کجاها

همراه خنده‌ات

در آن پارو خواهم زد ...

نمیبخشم

من درسم را خوب خوانده بودم !!!

آماده برای کنکوری موفق !

همه چیز داشت خوب پیش میرفت ! 

از روی برنامه ی قبلی با تست ادبیات شروع کردم ...

که ای کاش این کار را نمیکردم !

سوال اول آرایه ادبی بود

شعری از هوشنگ ابتهاج ....

" بسترم ... صدف خالی یک تنهاییست
و تو چون مروارید
گردن آویز کسان دگری ... "

و نتیجه این شعر .... کنکوری با رتبه افتضاح بود ...!

راستش من

 سر جلسه کنکور

تمام داستان های خفته در این شعر را به چشم دیدم !

دیدم که اینگونه پریشان شدم !

همه سرگرم تست زدن 

و پسرکی سرگردان در خیابان ... !

نمیدانم هوشنگ ابتهاج را نبخشم یا مشاور را که گفت با ادبیات شروع کن ... حتما 100 میزنی !

هیچ کدام فکر‌ِ این جا را نکرده بودیم که قرار است طراح سوال ...

با یک شعر نیم خطی

گذشته را گره بزند به آینده !
.
.
فدای سرت ....
دانشگاه آزاد زیاد هم بد نیست !

دلم

پـــلـــک کـه میزنى

دلـــم تــاب مــى خــورد

مـــــن مـــدتـــهاست کـه 

بــنــد دلــم را بـه مـژه هــایــت

گــره کــــــور زده ام‌