• دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

کاربر عزیز،
با ارسال متن یا تصویر به ما از طریق تلگرام یا سایت ان را با نام خودتان میگذاریم

عطرت

عطرش كه پیچید ،

برگشتم ...

هیچكس نبود .

كسی چه می‌داند ،

شاید به من فكر می‌كرد ...