• دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

قلب منی که هیچ وقت نخواستیشو به یاد بیار

حکایت من

حکایت من ؛ حکایت کسی است که عاشق دریا بود ، اما قایق نداشت …
دلباختۀ سفر بود ؛ همسفر نداشت …
حکایت کسی است که زجر کشید ، اما ضجه نزد …
زخم داشت و ننالید…
گریه کرد ؛ اما اشک نریخت …
حکایت من ؛ حکایت داستان عشقی ست که فرهادش!

عاشق شیرین نیست!!!

بغل

یهـ مشت کآغـ ـــــــــــــذ و وَرَقـ ــــــــــــــــهـ دُورَم
دلـم لَــ ـــــــــــــــک زَده کهـ دُوبـ ــــــــــــــآره بَغلــت کُنَم

داغون

♡دِلَمْ داغون♡
         ♡تو با اون♡
        ♡زیرِهْ بارون♡
          ♡رَفتی آروم♡
        ♡سَرِتْ گَرمِہ♡
       ♡تَنَمْ سَردِه♡
 ♡لَباتْ خَنْدون♡
♡چِشامْ گِریون♡
      ♡دِلِتْ قُرصِہ♡
         ♡دِلَمْ ویرون♡
               ♡چِہْ حالیَم♡
                ♡زیرِ بارون♡
             ♡فِرِشْتَم شُد ♡
         ♡واسَم حِیْوون♡
       ♡بازَمْ سیگار♡
♡کِہْ سوختْ آروم♡
           ♡هیچْ کَس♡                         ♡الآن نِمیْفَهْمِہ♡
           ♡داغونَم داغون♡ 

سیگار

غریبه پاکت سیگارو به طرفم گرفت...پرسیــــــــــــــــــد...نمیکشیــــــــــــــ...؟خیلی‌ خسته گفتم:خودم میکشـمــــــ...مغزم نمی‌کشهــــ..

شاد‌ باش

شـاב باش {!}

نـﮧ یڪـ روز بـلـڪــﮧ هـزاراטּ سـال {!}

بـگـذار آواز شاב بـوבنـتــ چـنـاטּ בر شهـر بـپـیـچـב {!}

ڪــﮧ رو سےـاـه شونـב آنـاטּ {!}

ڪــﮧ بـر سـر غـمـگےـטּ ڪـرבنـتــ شـرط بـسـتــﮧ انـב {!}

دررد

ادوارد: میدونی فرق بین درد و رنج چیه؟

آنا: چه فرقی میکنه؟ وقتی دوتاشون بدن

ادوارد: وقتایی که باهات حرف میزنم و
حواست پیش یکی دیگه است ،
این میشه رنج !

آنا: خب درد چیه اونوقت؟؟

ادوارد : که با این حال باز دوستت دارم !

حس

نمیدانم عشق چه جور است
ولی 
من به تو 
"حس عجیبی" دارم
حس یک تشنه به آب 
حس ابری که، پر از باران است 
حس قلبی که پر از تشویش است 
حس دستی که در دست 
حس عکسی در قاب 
حس ماهی در آب 
حس شرمی زیبا که در گونه ات پیداست 
حس قلبی نالان 
عشق من بی پایان 
حس پرواز پرنده، تا اوج 
حس خوابی آرام، پر ز رویای بهار 
حس رفتن تا "تو" 
"عشق" باید که چنین حس عجیبی باشد  ...

تنهایی

این شبــهای بـــارانی

غــــــم انگیز است تنـــــــهایــــــی

بـــــــه امـــــــید نگـــــــاهی تلــخ ، که می آیـــــی

به احســــاست قســــــم یــــک شب

دلم می میرد از حسرت

………و

من اهسته میگویم :

تــــــو هــــــــم دیـــــگر نمی آیی ….

تنهایی

تنهایی یعنی یه وقتهایی هست میبینی فقط خودتی و خودت!
رفیق داری…
همــــــــدرد نداری!
.
خانواده داری…
حمــــــــایت نداری!
.
عشق داری…
تکیـــــــــه گاه نداری!
.
مثل همیــــشه….
همه چــــــی داری…
و هیـــــچی نداری!

ارزو

ســــــــــعے ڪــــــــــڹ ارزوے ️ڪــــــــــسے
نــــــــــباشےآدمـــــــــاآرزوهــــــــــاشوڹ قیــــــــــیمت
داره جــــــــــاےگزیڹ داره تاریــــــــــخ مصــــــــــرف
داره تــــــــــاریخت ڪــــــــــہ تمــــــــــوم شد بــــــــــایس
عوض شے!!!

قانون

چــه قانــون ناعــادلانــه ای !

بــرای شــروع یــک رابطــه 

هــر دو طــرف بایــد بخواهنــد …

امــا …

بــرای تمــام شدنــش

همیــن کــه یــک نفــر بخواهــد کافیســت . . .